26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej

Każdy rolnik, który deklaruje się założyć hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowych. Angielski biolog i emerytowany profesor dobrostanu zwierząt  D. M. Broom określił iż „Dobrostan jest stanem osobnika wyrażającym jego usiłowania radzenia sobie ze środowiskiem.”

Słowem wyjaśnienia, jeśli więc zwierzę radzi sobie dobrze ze środowiskiem ma to swoje odzwierciedlenie w dobrostanie – jest on wtedy wysoki. Ponadto istnieje kilka wskaźników, które wpływają niejako na dobrostan zwierząt gospodarskich. Trzeba tutaj wymienić przede wszystkim dobry stan zdrowia, prawidłowy proces wzrostu.

Ogólne wymagania dotyczące chowu

Powyżej przedstawione wymogi dobrostanu stanowią listę najbardziej podstawowych zasad postępowania ze zwierzętami hodowlanymi, które mają doprowadzić do maksymalizacja zysku z tytułu produkcji. Hodowca zwierząt gospodarskich w tym bydła musi zapewnić im należytą opiekę i dobre warunki utrzymania. Bydło może być trzymane w budynkach inwentarskich otwartych po warunkiem, że będzie ono miało zapewnioną ochronę przed innymi zwierzętami. Ściółka na której bytują zwierzęta powinna być sucha miękka a w sytuacji kiedy jest nadmiernie zabrudzona odchodami czy też reszta paszy natychmiast wymieniona na nową.

Samo pomieszczenie gdzie odbywa się chów powinno być na bieżąco czyszczone i dezynfekowane po to aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się chorób i zarazków. To tyle jeśli chodzi o warunki przechowywania innym niezwykle ważnym aspektem jest prawidłowe żywienie zwierząt. Podawany pokarm i pasze czy suplementy dla bydła muszą w pełni odpowiadać potrzebować zwierząt pod kątem wartości odżywczych. Stosowane suplementy dla była dostarczają im energii, białka, składników mineralnych i innych niezbędnych witamin do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli hodowca chce należycie dbać o dobrostan zwierząt musi stale współpracować z weterynarzem. Dzięki takiej współpracy rolnik jest w stanie dopasować nie tylko należyte warunki do bytowania zwierząt ale dopasować rodzaj paszy i zastosować odpowiednie witaminy, suplementy dla była trosce o dobro i zdrowie zwierząt.

Produkty dla hodowców znajdziesz w internetowym sklepie zoologicznym: http://weterynaryjny.pl

 

Agrokultura , Gospodarstwo rolne , Rolnictwo