26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej

Dobrostan w produkcji bydła

Każdy rolnik, który deklaruje się założyć hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowych. Angielski biolog i emerytowany profesor dobrostanu zwierząt  D. M. Broom określił iż „Dobrostan jest stanem osobnika wyrażającym jego usiłowania radzenia sobie ze środowiskiem.”

Agrokultura , Gospodarstwo rolne , Rolnictwo
opryskiwacz rolniczy w akcji

Ochrona upraw – istotny element gospodarki rolnej

Każdy, kto choć przez pewien czas zajmował się uprawą roślin wie, jak wiele można stracić przez pasożyty lub choroby, które dotykają plonów. To nie tylko stracone pieniądze, które zainwestowało się w siew i ziemię, ale też czas i ogrom pracy. Dlatego też większość rolników i ogrodników stosuje środki ochrony roślin przed tymi zagrożeniami. Nikt nie […]

Agrokultura , Rolnictwo , Urządzenia rolnicze