26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej
rękaw sorbentowy

Rękaw sorbentowy do zabezpieczania wycieków

Wycieki olejów, paliw i innych niebezpiecznych substancji z instalacji i maszyn jest zjawiskiem dość częstym i wymagającym działania naprawczego. Wycieki takie winny być w odpowiedni sposób zabezpieczone, aby niebezpieczne substancje nie odstały się w nieodpowiednie miejsce. Wycieki mogą być likwidowane doraźnie, można tworzyć zabezpieczenia przed wyciekami profilaktycznie, zanim wyciek zostanie zarejestrowany.

Instalacje