26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej
zbiornik przeciwpożarowy

Systemy ochrony przeciwpożarowej w budownictwie

Najbardziej istotnym elementem instalacji budowlanych z punktu widzenia ochrony ludzkiego życia i mienia jest system przeciwpożarowy. System przeciwpożarowy składa się z trzech podstawowych części: duży zbiornik wody w zbiornikach pod ziemią lub na szczycie budynku, zwany zbiornikami przeciwpożarowymi, wyspecjalizowany system pompowania, duża sieć rurociągów kończących się hydrantami lub tryskaczami (prawie wszystkie budynki wymagają obu tych systemów).

Instalacje