26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej

Rodzaje złączek pneumatycznych

Pneumatyczne systemy zasilania obejmują wszelkiego rodzaju zmechanizowane lub zautomatyzowane procesy lub maszyny, w których ruch jest napędzany sprężonym gazem lub sprężonym powietrzem. Oczywistym przeciwwskazaniem byłyby tutaj układy hydrauliczne, w których ruch jest napędzany przez płyny utrzymywane pod podobnymi siłami ściskającymi w szczelnym układzie.

Instalacje
rękaw sorbentowy

Rękaw sorbentowy do zabezpieczania wycieków

Wycieki olejów, paliw i innych niebezpiecznych substancji z instalacji i maszyn jest zjawiskiem dość częstym i wymagającym działania naprawczego. Wycieki takie winny być w odpowiedni sposób zabezpieczone, aby niebezpieczne substancje nie odstały się w nieodpowiednie miejsce. Wycieki mogą być likwidowane doraźnie, można tworzyć zabezpieczenia przed wyciekami profilaktycznie, zanim wyciek zostanie zarejestrowany.

Instalacje

Maszyny niezbędne na placu budowy

Prace budowlane mogą mieć różny charakter. Mogą to być drobne prace remontowe, ale i te związane z przygotowaniem gruntu pod budowę, czy wzniesienie budowli. Każda z tych prac wymaga solidnych maszyn budowlanych, tylko dzięki nim możliwe jest wykonywanie robót.

Budownictwo rolnicze , Instalacje , Maszyny budowlane , Urządzenia rolnicze
zbiornik przeciwpożarowy

Systemy ochrony przeciwpożarowej w budownictwie

Najbardziej istotnym elementem instalacji budowlanych z punktu widzenia ochrony ludzkiego życia i mienia jest system przeciwpożarowy. System przeciwpożarowy składa się z trzech podstawowych części: duży zbiornik wody w zbiornikach pod ziemią lub na szczycie budynku, zwany zbiornikami przeciwpożarowymi, wyspecjalizowany system pompowania, duża sieć rurociągów kończących się hydrantami lub tryskaczami (prawie wszystkie budynki wymagają obu tych systemów).

Instalacje