26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej
organizacja pracy w magazynie

Gospodarka się rozwija, konkurencja rośnie, a klienci stają się coraz bardziej wymagający i nie chcą długo czekać na zamówiony towar. Aby sprostać oczekiwaniom klientów przedsiębiorstwa są zmuszone do posiadania zapasów gotowych wyrobów, albowiem tylko w ten sposób są w stanie szybko zrealizować zamówienia.

Niezbędny jest zatem magazyn

Ale co nazywamy magazynem?

Magazyn – samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, realizująca swoje zadania przechowywania. Odpowiednio zorganizowana, wyposażona we właściwą dokumentację. Ewidencję zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr, oraz wielkości ich stanów. Stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Magazyn_(logistyka))

Można powiedzieć, że rodzajów magazynów jest tyle samo co składowanych w nich towarów oraz sposobu ich składowania. Jednak jednym z najważniejszych aspektów jest konstrukcja magazynu. Wyróżniamy trzy główne rodzaje magazynów (ze względu na konstrukcję):

  1. Magazyny otwarte – najtańszy rodzaj magazynów, najczęściej są to ogrodzone place składowe. Wykorzystuje się je do przechowywania produktów odpornych na warunki atmosferyczne (np. materiały budowlane, wyroby hutnicze)

  2. Magazyny półotwarte – są to budowle zadaszone posiadające co najmniej jeden bok odsłonięty (np. wiaty). Przeznaczone są dla produktów o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne (np. cement)

  3. Magazyny zamknięte – są to budowle magazynowe całkowicie zabudowane, często są „wielokomorowe” i posiadają dodatkowe wyposażenie (np. chłodnicze). Przykładem magazynów zamkniętych są np. silosy czy też budynki magazynowe.

magazyn i wózek widłowy

Niezależnie od rodzaju magazynu do jego właściwego funkcjonowania wymagana jest odpowiednia kadra oraz „sprzęt” zarówno stacjonarne (rozwiązania konstrukcyjne np. stojaki umożliwiające układanie, opieranie czy też zawieszanie przechowywanych w magazynie towarów) jak i maszyny ułatwiające pracę ludzką (urządzenia transportowe np. wózki widłowe, które ułatwiają masowy załadunek i rozładunek towarów oszczędzając tym samym czas, a jak wiemy „czas to pieniądz”).

Odpowiedni „rodzaj” magazynu oraz właściwe zarządzanie pozytywnie wpłynie na nasze przedsiębiorstwo zapewniając zarówno ciąg sprzedaży, jak i przechowywanie wyrobów, które dotychczas nie znalazły swojego odbiorcy.

Bez kategorii