26 January 2023

Strona tworzona przez pasjonatów motoryzacji rolniczej
zbiornik przeciwpożarowy

Najbardziej istotnym elementem instalacji budowlanych z punktu widzenia ochrony ludzkiego życia i mienia jest system przeciwpożarowy.

System przeciwpożarowy składa się z trzech podstawowych części:

  1. duży zbiornik wody w zbiornikach pod ziemią lub na szczycie budynku, zwany zbiornikami przeciwpożarowymi,
  2. wyspecjalizowany system pompowania,
  3. duża sieć rurociągów kończących się hydrantami lub tryskaczami (prawie wszystkie budynki wymagają obu tych systemów).

Hydranty przeciwpożarowe

hydrant przeciwpożarowyHydrant przeciwpożarowy to pionowa stalowa rura z wylotem, w której znajdują się najczęściej dwa zawory hydrantowe. Podczas pożaru strażacy będą korzystać z zaworu i węża składanego, który będzie przymocowywany do hydrantu i ręcznie uruchamiany, aby woda mogła wydostawać się z dyszy węża. Ilość i prędkość wody jest tak duża, że może zranić strażaka trzymającego węża, jeśli nie stoi i trzyma węża w prawidłowy sposób. Gdy tylko zawór w hydrancie zostanie zwolniony, woda wypłynie, a czujniki wykryją spadek ciśnienia w systemie. Ten spadek ciśnienia spowoduje uruchomienie pomp i  uruchomi pompowanie wody zwiększając natężenie jej przepływu.

Systemy tryskaczowe

tryskacze przeciwpożaroweZraszacze są podłączone do sieci rur i zainstalowane tuż poniżej sufitu pomieszczenia. Każdy tryskacz posiada ampułkę wypełnioną cieczą, która zwykle blokuje przepływ wody. Podczas pożaru ciecz na skutek gorąca topi lub powoduję pęknięcie ampułki, co spowoduje usunięcie przeszkody i rozpylanie wody z tryskacza. Główna różnica między hydrantem a tryskaczem polega na tym, że tryskacz uruchamia się automatycznie podczas pożaru. Hydrant przeciwpożarowy musi być obsługiwany ręcznie przez wyszkolonych strażaków – nie może być obsługiwany przez osoby przypadkowe. Zazwyczaj tryskacz jest uruchamiany bardzo szybko podczas pożaru – być może zanim straż pożarna zostanie poinformowana o pożarze – i dlatego jest bardzo skuteczny w gaszeniu ognia na wczesnych etapach, zanim stanie się dużym, trudnym do opanowania pożarem. Z tego powodu system tryskaczowy jest uważany za bardzo skuteczny w likwidacji i ograniczeniu ognia zanim rozprzestrzeni się i stanie się niemożliwy do opanowania.

Zbiorniki przeciwpożarowe

Ilość wody w zbiornikach przeciwpożarowych zależy od poziomu zagrożenia jaki przewiduje projekt systemu. Większość kodeksów budowlanych ma różne wymagania co do różnych typów obiektów budowlanych np. takich jak szkoły, budynki mieszkalne i biura, takie jak fabryki, obiekty przemysłowe i magazyny oraz miejsca z podwyższonym ryzykiem jak np. miejsca składowania lub używania łatwopalnych materiałów, hangarów samolotów, fabryki farb, rafinerii, wyrobisk górniczych itp. Ilość wody, która ma być składowana, zazwyczaj podaje się w godzinach pompowania. W układzie o pojemności jednej godziny zbiorniki są wystarczająco duże, aby dostarczać wodę przez okres jednej godziny, gdy pompy przeciwpożarowe są włączone.

Woda jest zazwyczaj składowana w betonowych zbiornikach podziemnych lub stalowych zbiornikach naziemnych. Należy upewnić się, że ten zapas wody zawsze pozostaje pełny. Cysterny te są oddzielone od zbiorników używanych do dostarczania wody użytkowej w budynku. Wymagania nakładają obowiązek sprawdzania czy woda w zbiornikach nie powoduje rozwoju glonów, które mogłyby zapchać rury i pompy, czyniąc system bezużytecznym podczas pożaru.

Instalacje